Sekcija Settings je razdeljena na več podsekcij. Določene podsekcije so na voljo le pri določenih formatih. 

General

Internal name: interni naslov vsebine namenjen urednikom

Status: status vsebine. Lahko je Draft (Osnutek), Published (Objavljeno), Archived (Arhivirana vsebina).

Launch date: datum in čas, ko ste dostop do vsebine omogočili končnim uporabnikom. Od tega trenutka se beleži analitika.

Suborganisation: s spustnim izbirnikom vsebino prenesete v izbrano podorganizacijo.

Logo: naložite logotip vaše organizacije, ki je viden spodaj levo.

Copy: s klikom podvojite vsebino.

 

Embed

Na tem mestu lahko dostopate do embed kode, ki vam omogoča vmestitev vsebine na vaša spletna mesta.

Za kopiranje kode kliknite na gumb COPY.